Zapraszamy

Naszym celem jest realizacja programu aktywnego wypoczynku skierowanego do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnej aktywności i miłego spędzenia czasu.

Dane kontaktowe

Centrum Aktywnego Wypoczynku
FUN&SPORT
ul. Ratuszowa 9
39-200 Dębica

tel. 725 311 311
info@fun-sport.eu
www.fun-sport.eu

Godziny otwarcia

KIDS CLUB

Poniedziałek-niedziela
14.00-20.00

VIRTUAL CAVE / BOWLING / BILARD / KAWIARNIA

Poniedziałek-niedziela
14.00-22.00

Godziny otwarcia

SQUASH CLUB,  SAUNA

Poniedziałek-Niedziela
14.00-22.00

Ostatnie wejścia na kort 21:00

Pełne dane firmy:

Centrum IQ Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 9
39-200 Dębica
tel. 508 390 184
NIP: 8722425374, REGON: 384211452, KRS: 0000800583
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 100.000 PLN
ALIOR BANK S.A. o/Dębica 05 2490 0005 0000 4520 5187 9797

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Weldon Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezówce 90A.
 2. Możecie się Państwo skontaktować z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Weldon Sp. z o.o. Brzezówka 90A; 39-102Brzezówka lub poprzez wiadomość pod adresem email: dane.osobowe@fun-sport.eu
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  – udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego- art. 6 ust. 1 lit. fRODO (prawnie uzasadniony interes udzielenie odpowiedzi na wiadomość)
  – obsługi procesu handlowego w tym składanych reklamacji- art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy/zlecenia); art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny),
 4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator współpracuje
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej;
 6. Okres przechowywania Pani / Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę uzależniony jest od celu, dla którego Pani / Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:
  a) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość – w przypadku procesu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego,
  b) okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,
  c) po okresach wskazanych w pkt a) – b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. Posiadają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli dane Państwa nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne i wymagane  do realizacji celów wskazanych w pkt 3;
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.